Foto met daarop een klaslokaal met werkende kinderen in Nederland.

CO2 meters voor scholen

 

Gezonde en frisse scholen met een slimme CO2 meter die voldoet aan alle eisen

Direct naar onze CO2 meter voor scholen

 

Leerkracht denkt aan een co2 meter van Factorylab

Waarom een CO2 meter in de klas?

Goede ventilatie op scholen is belangrijk. De snelle verspreiding van het coronavirus in klaslokalen heeft dit nog duidelijker gemaakt.

Een slecht binnenklimaat bevordert virusverspreiding. Een te hoog CO2 gehalte kan echter ook leiden tot:

 • vermoeidheid
 • concentratieproblemen
 • verminderde productiviteit
 • slechtere proefwerkresultaten
 • hoger ziekteverzuim.

 

Een CO2 meter is een handig hulpmiddel

Een CO2 meter is een handig hulpmiddel dat waarschuwt bij een te hoog CO2 gehalte. Het monitoren van het binnenklimaat in schoolgebouwen draagt direct bij aan een gezonde, productieve en comfortabele leer- en werkomgeving.

Tijdig ventileren met een CO2 meter

Een slimme CO2 meter geeft inzicht in de kwaliteit van het binnenklimaat en helpt leerkrachten en onderwijspersoneel om tijdig te ventileren.

Leerkrachten kunnen tijdig en eenvoudig ingrijpen wanneer het CO2 gehalte toeneemt of te hoog is, dankzij:

 • Een duidelijke afleesbare display
 • Een stoplichtfunctie
 • Alarmering per e-mail of app.

 

Meer inzicht in gebouwbeheer

Actuele en historische meetdata geven facilitair managers en schooldirecties meer inzicht. Bruikbare inzichten voor efficiënter gebouwbeheer en onderbouwde verbeterplannen voor de ventilatie in het gehele schoolgebouw.

Focus weer op lesgeven. Handel tijdig en effectief met een slimme CO2 meter.

CO2 meters zijn verplicht in het onderwijs

De Nederlandse overheid en scholen werken hard aan de verbetering van de ventilatie in schoolgebouwen. Duizenden CO2-meters zijn geplaatst om scholen te helpen bij het ventileren. Toch blijkt nog 40% van de scholen om uiteenlopende redenen nog niet te beschikken over een CO2 meter in alle lokalen. Eind september 2022 heeft de overheid dan ook besloten om een werkende CO2 meter met ingang van het schooljaar 2023/2024 verplicht te maken voor ieder klaslokaal in Nederland.

Overheidsmiddelen voor aanschaf CO2 meters

De overheid stelt middelen beschikbaar om aan deze verplichting te voldoen. Reeds in februari 2022 maakte het ministerie van OCW voor de aanschaf van CO2 meters  17 miljoen euro beschikbaar via de lumpsum. Daarnaast kunnen scholen subsidie aanvragen via de Maatwerkregeling Ventilatie in Scholen (voorheen SUVIS-regeling). Via deze regeling kunnen scholen maximaal 60% van hun financiering als subsidie ontvangen.

Eisen CO2 meter

Om voor overheidsmiddelen in aanmerking te komen moeten CO2 meters minimaal voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Voor de maatwerkregeling gelden aanvullende eisen op het gebied van smart monitoring en dataopslag.

Register CO2-meters

Om scholen te helpen bij de keuze voor de juiste CO2 meter is er een landelijk register voor CO2-meters opgesteld. Alle CO2 meters in dit register voldoen aan voor Nederlandse scholen vastgestelde kwaliteitseisen.

Kies slim. Koop een CO2 meter die voldoet aan alle eisen.

Leerkracht voor schoolbord met de tekst: CO2 meter verplicht! - Bouwbesluit 2012 - Eisen Maatwerkregeling Ventilatie Scholen

Symbool: Voldoen aan eisenVoldoe aan alle eisen

CO2 meters zijn verplicht voor scholen in Nederland. Koop een CO2 meter die voldoet aan het Bouwbesluit 2012 en de eisen van de Maatwerkregeling Ventilatie in Scholen (voorheen SUVIS-regeling). Weet dat het goed zit.

Symbool: Zorg voor gezondheidZorg voor een gezond binnenklimaat

Een hoog CO2 gehalte en lage luchtvochtigheid in klaslokalen bevordert de verspreiding van virussen en kan leiden tot klachten als hoofdpijn en vermoeidheid. Weet wanneer je moet ventileren en verlaag het ziekteverzuim.

Symbool: Verbeteren van prestaties en productiviteit.Verbeter prestaties

Een te hoog CO2 gehalte kan leiden tot concentratieproblemen en verminderde leerprestaties. Verhoog de productiviteit van docenten en leerlingen. Verbeter proefwerkresultaten.

Symbool: Mechanische ventilatiesystemenToets HVAC systemen

Een slimme CO2 meter meet niet alleen CO2, maar ook temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Toets nu verwarmingsinstallaties,  mechanische ventilatie en klimaatsystemen met een onafhankelijke sensor. Krijg meer inzicht in het totaalplaatje.

Symbool: Geld besparen. Hand met een euro.Bespaar geld

Onnodig hoge temperaturen in klaslokalen betekenen een onnodig hoog gasverbruik. Inefficiënt ingestelde installaties hebben invloed op het energieverbruik. Optimaliseer op basis van data. Bespaar geld en verhoog het rendement.

Symbool: Data analyse Analyseer en deel data

Beperkt inzicht leidt tot halve maatregelen. Geen inzicht leidt tot onzekerheid. Krijg eenvoudig meer inzicht met data. Ontdek trends, handel op basis van feiten en deel  eenvoudig de actuele status.

Smart monitoring met Factorylab betekent:

Sensor

Eenvoudige installatie

Onze slimme CO2 meters zijn eenvoudig te installeren. Binnen enkele minuten online en af te lezen in het Online Platform.

Voldoen aan alle eisen

De FL-Fresh LCD CO2 meter voldoet aan alle eisen van het Bouwbesluit 2012 en de Maatwerkregeling Ventilatie in Scholen (voorheen SUVIS-regeling).

Schaalbare oplossingen

Of het nu om een kleine basisschool, een middelbare schoolgebouw of een complete scholengemeenschap gaat. Onze oplossingen zijn passend voor iedere situatie en eenvoudig uit te breiden. 

Heldere en praktische data

Krijg inzicht in actuele en historische meetdata van alle lokalen en locaties. Ontvang alarmeringen bij overschrijding van grenswaardes. Vergelijk ruimtes en ontdek trends.

Besparen op energiekosten

Krijg inzicht in de temperatuur van klaslokalen en bespaar op gasverbruik.

Inzichten delen

Geef gebruikers een passend inzicht in meetdata met geavanceerd gebruikersbeheer. Of deel real time data via een app en QR-codes.

Dashboard FL-Fresh CO2 meter Online Platform.

Wat meet een slimme CO2 meter?

Symbool: CO2 gehalte

 

Symbool: Temperatuur in graden Celsius

 

Symbool: Relatieve luchtvochtigheid

CO2

Koolstofdioxide (CO2) is de lucht die wij uitademen. Een te hoog CO2 gehalte heeft invloed op onze gezondheid en productiviteit. Het CO2 gehalte geeft een goed beeld van de ventilatiebehoefte in een klaslokaal.

Temperatuur

Een te hoge of lage temperatuur kan invloed hebben op de concentratie, de stemming en het comfort van leerlingen en leerkrachten. 

Relatieve luchtvochtigheid

Een hoge mate van luchtvochtigheid kan leiden tot rotte plekken en schimmels. Een te lage mate van luchtvochtigheid kan de verspreiding van virussen, zoals COVID-19, door de lucht bevorderen en ademhalingsproblemen veroorzaken.

FL-Fresh CO2 meter voor scholen              Direct naar productpagina

Met de FL-Fresh LCD CO2 meter voor scholen kies je voor:

 • Betrouwbaarheid
 • Meest nauwkeurige NDIR-sensor op de markt
 • Stoplichtfunctie en display afleesbaar op de meter
 • Draadloos of netspanning
 • Lange batterijlevensduur
 • LoRaWAN connectiviteit
 • Plug & play installatie
 • Laag energieverbruik
 • Gunstige abonnements- en licentiekosten
 • Factorylab support
 • Nederlands product
 • 24/7 inzicht in meetdata vanaf ieder device type
 • Alarmeringen en notificaties (e-mail) 
 • Geavanceerd device en account beheer
 • Actuele en historische data op dag-, week- en jaarniveau
 • Online dashboard met heldere symbolen en grafieken
 • Export van CSV bestanden
 •  Integraal overzicht van sensoren, locaties en lokalen
 •  Informatieve montageborden met QR-code en app (optioneel)
 •  API koppeling
 • Minimaal 3 jaar cloudopslag
 • Versleuteld dataverkeer en beveiligde dataopslag in Europa