Serie productie LoRaWAN hardware

FactoryLab nieuwe partner Smart Workplace

Energiezuinige sensoroplossingen om het binnenklimaat te monitoren kunnen bijdragen aan gezonde, productieve en comfortabele werkomgevingen. Aldus Dennis van Beek van FactoryLab, de nieuwe partner van Smart WorkPlace.

Welke kansen/ontwikkelingen ziet FactoryLab voor de werkomgeving van de toekomst?

"De focus van werkgevers en gebouwbeheerders zal meer komen te liggen op de gezondheid, veiligheid, het welzijn en comfort van werknemers en gebruikers. De werknemer komt veel centraler te staan. De maatregelen ten gevolge van COVID19 hebben een enorme boost gegeven aan het concept hybride werken en hebben daarmee geleid tot nieuwe inzichten als het gaat om vastgoed. We zullen zien dat aanvankelijk met name de grote bedrijven en overheidsorganisaties het hybride werken verder omarmen en dat men kritischer zal gaan kijken naar een efficiënt gebruik van de beschikbare vierkante meters. De werkomgeving zal een andere functie en invulling krijgen dan men traditioneel gewend was en overbodige vierkante meters zullen worden afgestoten.

Daarnaast verwachten we dat trends als digitalisering (o.a. AI, een sterke toename van IoT op de werkvloer en verdere ontwikkeling op het gebied van digitale communicatie), duurzaamheid en Big Data meer grip zullen krijgen op de werkomgeving."

Welke rol kan FactoryLab daarbij spelen?

"Met een assortiment door FactoryLab ontwikkelde energiezuinige sensoroplossingen voor het monitoren van het binnenklimaat kan FactoryLab bijdragen aan een gezonde, productieve en comfortabele werkomgeving. Sensoroplossingen voor het monitoren van ruimtebezetting dragen op hun beurt bij aan het optimaliseren van het gebruik van vierkante meters en het energieverbruik.

Door ook een online platform aan te bieden voorzien van opties voor geavanceerd accountbeheer (op gebruikers- en locatieniveau), alarmeringsmogelijkheden en eenvoudige visualisatietools, maakt Factorylab de actuele en historische sensordata 24/7 inzichtelijk vanaf ieder device. Een beschikbare API maakt bovendien integratie in eigen systemen van partners en gebruikers mogelijk."

Waarom is het belangrijk voor FactoryLab om in een platform als Smart WorkPlace te participeren?

"FactoryLab is niet alleen aanbieder van energiezuinige sensoroplossingen maar bovenal ontwikkelaar en producent. Sinds de oprichting in 2016 ontwikkelt en produceert FactoryLab  haar eigen producten in Nederland. Naast de eigen producten doet FactoryLab dit ook met en voor opdrachtgevers.

Als leverancier en ontwikkelpartner geloven wij in samenwerking. De markt voor IoT-oplossingen of smart devices is nog dermate jong en in ontwikkeling dat horizontaal samenwerken, kennisdeling en een gezamenlijke marktbenadering wenselijk is.

Veel partners binnen Smart WorkPlace passen slimme sensoroplossingen toe binnen projecten. Door te participeren in een platform als Smart WorkPlace kunnen wij onze technologische kennis op het gebied van IoT oplossingen (hardware), remote monitoring en toepasbare connectiviteit delen met partners binnen het netwerk. Daarnaast opent Smart WorkPlace deuren voor nieuwe samenwerking. Samenwerkingen waarin wij niet enkel als toegankelijke hardware leverancier of IoT specialist kunnen optreden, maar ook als ontwikkelpartner.

Samenwerkingen dus die kunnen leiden tot nieuwe producten. Producten voor een Smart Workplace (of Building) ontstaan door kennisdeling en een gezamenlijke marktbenadering. Hoogwaardige slimme producten afgestemd op de tevredenheid van gebouweigenaren en werkgevers. Hoogwaardige slimme producten gemaakt voor het gemak, comfort en de gezondheid van werknemers. En daar doen we het uiteindelijk met zijn allen voor."

Bron: https://www.smartwp.nl/nieuws/20220131-factorylab-nieuwe-partner-smart-workplace

Terug naar overzicht
Business Developer Dennis van Beek voor afbeelding corporate kantoor.
19 april 2023